onsdag 11. november 2009

Det morderne prosjekt

Det moderne proskjekt stammer fra de vestlige traktene. På rundt 1500- tallet var det en gruppe med folk som begynnte å tenke framover i tid og på utvikling. I all hovedsak dreier det moderne prosjekt om å strekke seg fra friheten, fornuften og fremskrittet. Ting som boktrykkerkunsten, vitenskapelige funn og andre ting kan man se på som gevinster fra det moderne prosjekt det man begynnte å tenke på var teknologi og gikk litt mer ifra den religiøse troen som kirken på denne tiden pøste ut.

Det moderne prosjekt førte til at folk ble mer opptatt av virkelige sannheter. Ting som kirken kom med som for eksempel at jorden var sentrum av vårt solsystem og ikke solen og at kirken var guds syn på jorden. Folk fikk noe friere tanker og man begynnte å studere solsystemet og man fant jo da til slutt ut at kirkens meninger om at jorden sto i sentrum ikke var så sant som de skulle ha det til. Samtidig som at det var veldig få som turde å gå imot kirken med teorier som dette på grunn av kirkens makt til å dømme. Gikk man i mot kirken og "Guds ord" risikerte man å bli drept eller bli plassert i lange tider bak lås og slå. Det var en stor skrekk å rette seg opp mot kirken.

torsdag 20. august 2009

Middelalderen

Middelalderen var en tidsepoke fra ca. år 1000 til ca. 1400. Generelt var det kirken som hadde kontroll og styrte samfunnet sammen med kongen. Gud var størst og kirken var der for å formidle guds budskap, men kongen ble også sett på som guds stedsfortreder på jorden. Derfor hadde kongen en del kontroll over det kristne samfunnet på denne tiden. Blant annet valgte kongen ut hvilke personer som skulle ha hvilke rolle i det kristne samfunnet. Dette ville kirken etter hvert fjerne på grunn av at de mente kirken hadde større grunnlag for å velge deres arbeidere. Kristendommen regnes ikke som noen statisk religion på grunn av at kristendommen har endret seg i henhold til samfunnsutviklingen. Spesielt i gotikken ble synet på Gud og hans nærvær endret. Han gikk fra å være en seirende himmelkonge med skjold og sverd til å være den lidende Gud vi kjenner den dag i dag. Også synet på den hellige Marias skikkelse ble endret i Gotikken, før hadde hun i ”Oppgave” å være talsmann for de troende, mens Maria-skikkelsen nå har et mer erotisk og sentimentalt innhold. Kirken og staten var to nære konkurrenter, men hadde hver sine oppgaver. Kirken hadde i ”Oppgave” å sørge for sjelens frelse og alt annet religiøst, mens staten skulle opprettholde lov og orden. Etter hvert ønsket kirken slutt på blandingen av politikk og religion. Guds budskap ble formidlet via statuer og ritualer i stedet for gjennom bibelen som vi er vant til i dag. Dette var på grunn av at det bare var en brøkdel av befolkningen som kunne lese på denne tiden. Alle som kunne skrive eller lese jobbet som regel under kirken eller staten.

tirsdag 14. april 2009

Haikudikt

Haiku er en gammel tradisjonell japansk diktform. Et haikudikt består av 17 mora, en fonetisk betegnelse som vagt tilsvarer stavelser. Første linje har 5 mora, andre linje har 7 mora, og tredje linje har 5 mora. Vestlige seriøse haikudiktere benytter seg ikke av 5-7-5 stavelser, selv om denne formen er vanlig i tøysehaiku.

Lang og svingete

Glatt, men tørr

Køer i lange baner

tirsdag 10. mars 2009

Kvinnedagen 8. MarsFor omtrent hundre år siden ville mange kvinner ikke lenger bare være hjemme med vasken. De stod fram og ville ha sin stemmerett og kvinnelig fagorganisering.
Den første markeringen av Kvinnedagen 8. mars var i 1915. Da avholdt kvinneforbundet i Arbeiderpartiet folkemøtet for fred.
Kvinnedagen har mindre betydning i dag enn den hadde for 100 år siden. Det kan komme av at man har hatt en mye større bevisstgjøring om utjevning mellom kjønnene

Svar på "Kvinner kan"

Kvinner i dag er mye mer selvstendige og har en mye større mening i samfunnet en det de hadde får 100 år siden. De har satt sitt nye preg på hverdagen og de har tatt styring. Kvinner kommer inn i flere og flere typer jobber som menn har dominert i all sin tid. Kvinner som jobber med yrker som elektriker er kanskje bra får utviklingen av yrket. Kvinner er jo mye mer nøyaktig og satt inn i oppgavene en det mange menn er. Kvinner som jobber har et mer aktivt forhold til jobben og er oftest ikke så giddelause som de fleste menn. De ordner opp og jobber hardt. Kanskje en dag er det kvinner som dominerer de fleste yrker og det er menn som har sin egen dag for stemmerett og fagorganisasjon. Dette er noe som en kanskje ikke kan tenke seg i dag, men er vet aldri.

Fag som elektriker og snekker er tunge, vanskelige og krevende yrker. Kvinner er født mindre sterke og det er derfor menn har større innflytelse på disse yrkene. Kvinner har jo aldri hatt sansen for blå tomler og elektriske støtt. Menn har alltid hatt mange yrker der man aldri har sett en kvinne sette foten.
Menn er menn og kvinner er kvinner. (og sånn kommer det til å være en stund til)

tirsdag 10. februar 2009

Song oversettning


Når eg er nede og sjela mi er så sliten;
Når trøbbel kjem og hjartet mitt blir brent;
Så er eg roleg og ventar her i stilla,
Inntil du kjem og sitt der ein stund med meg.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp til meir enn eg kan vere.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp: til meir en eg kan vere.

Det er ikkje noe liv – ikkje noe liv utan deiers svolt;
Kvart kvilelause hjerte slår så ustoppeleg;
Men når du kjem og eg er full av glede,
Noen gongor, trur eg at eg glimtar av evigskap.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp: til meir en eg kan vere.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp: til meir en eg kan vere.


mandag 9. februar 2009

Det flrespråklige Norge


Det Norske språket er det mange forskjellige ord som har kommet i løpet av den Norske historien. Språket er blitt endrett og det er mange nye ord og settninger som blir imortert av de andre språkene og kulturene som kommer fra andre kulturer. Det er først of fremst ungdommen som forandrer språket idag. De skaper nye ord som er kortere og mye enklere å bruke. Ikke at de er lettere å forstå!

Språkene blandes sammen og det skapes hele tiden nye ord av språket. språket har også mange endrenger siden de forskjelige språkene har forskjelig antall vokaler og hvordan språksettningene er bygget opp. De mange flerspråklige gruppene dannes etter at flere og flere grupper med personer fra midt-østen, asia og afrika kommer med deres ord og måter å snakke på. De har deres egne ord og de danner deres egne ord og settninger, derfor blir Norge stadig mer og mer forandret og språkene får en egne liten vri av hvert land i verden. Da snakker jeg ikke om at snakker deres egene språk men at de tar ord fra deres språk å bruker det i de Norske ordsammensettningene.

Flerspråklighet er en måte folk fra flere samfunn sankker og hvordan de lager deres egne ord og språk for at de skal kunne komunisere med hverandre. England er et veldig bra eksempel på hvordan språket endrer seg når det er andre nasjoner som føyer in nye ord og settnings typer som fører til at de får en innflytelse på det muntlige språket.

Språket endres av alle mulige personer og kulturer, og det skaper nye språk og settninger på det norske språket.

onsdag 28. januar 2009

Svar på Artikkel i Aftenposten (Målet er Fred)


Freden mellom Gaza og Israel er lengre unna enn man tror. Det er det samme som kampene mellom USA og Irak, de skulle ikke vare i mer enn mellom to uker og et halvt år, men nå har de foregått i år og dag. At det blir fred i Gaza, har jeg liten tro på. Det er altfor mange geriljar som vil ha hevn etter at lederne deres ble sprengt til himmels. De kommer til å fortsette å bombe hverandre med selvmordsbombere og bilbomber, akkurat det samme som skjer med de andre landene litt lengre nordøst. Senest i går startet Israel å bombe Gaza, så denne våpenhvilen de har undertegnet, henger nå i en tynnere tråd enn den allerede gjorde. Det er derfor stor sannsynlighet for at kampene starter igjen tidligere enn planlagt. Jeg synes at krigen der nede er helt håpløs og må karakteriseres som sivilt massemord.

28.01.09
Dette er Henriks blogg. Her skal jeg skrive om innlegg og komentere ting som er interesange:)