tirsdag 10. februar 2009

Song oversettning


Når eg er nede og sjela mi er så sliten;
Når trøbbel kjem og hjartet mitt blir brent;
Så er eg roleg og ventar her i stilla,
Inntil du kjem og sitt der ein stund med meg.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp til meir enn eg kan vere.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp: til meir en eg kan vere.

Det er ikkje noe liv – ikkje noe liv utan deiers svolt;
Kvart kvilelause hjerte slår så ustoppeleg;
Men når du kjem og eg er full av glede,
Noen gongor, trur eg at eg glimtar av evigskap.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp: til meir en eg kan vere.

Du løftar meg opp, så eg kan stå på fjella;
Du løftar meg opp, til å gå på stormfulle hav;
Eg er sterk, når eg er på dine skuldra;
Du løftar meg opp: til meir en eg kan vere.


mandag 9. februar 2009

Det flrespråklige Norge


Det Norske språket er det mange forskjellige ord som har kommet i løpet av den Norske historien. Språket er blitt endrett og det er mange nye ord og settninger som blir imortert av de andre språkene og kulturene som kommer fra andre kulturer. Det er først of fremst ungdommen som forandrer språket idag. De skaper nye ord som er kortere og mye enklere å bruke. Ikke at de er lettere å forstå!

Språkene blandes sammen og det skapes hele tiden nye ord av språket. språket har også mange endrenger siden de forskjelige språkene har forskjelig antall vokaler og hvordan språksettningene er bygget opp. De mange flerspråklige gruppene dannes etter at flere og flere grupper med personer fra midt-østen, asia og afrika kommer med deres ord og måter å snakke på. De har deres egne ord og de danner deres egne ord og settninger, derfor blir Norge stadig mer og mer forandret og språkene får en egne liten vri av hvert land i verden. Da snakker jeg ikke om at snakker deres egene språk men at de tar ord fra deres språk å bruker det i de Norske ordsammensettningene.

Flerspråklighet er en måte folk fra flere samfunn sankker og hvordan de lager deres egne ord og språk for at de skal kunne komunisere med hverandre. England er et veldig bra eksempel på hvordan språket endrer seg når det er andre nasjoner som føyer in nye ord og settnings typer som fører til at de får en innflytelse på det muntlige språket.

Språket endres av alle mulige personer og kulturer, og det skaper nye språk og settninger på det norske språket.