torsdag 20. august 2009

Middelalderen

Middelalderen var en tidsepoke fra ca. år 1000 til ca. 1400. Generelt var det kirken som hadde kontroll og styrte samfunnet sammen med kongen. Gud var størst og kirken var der for å formidle guds budskap, men kongen ble også sett på som guds stedsfortreder på jorden. Derfor hadde kongen en del kontroll over det kristne samfunnet på denne tiden. Blant annet valgte kongen ut hvilke personer som skulle ha hvilke rolle i det kristne samfunnet. Dette ville kirken etter hvert fjerne på grunn av at de mente kirken hadde større grunnlag for å velge deres arbeidere. Kristendommen regnes ikke som noen statisk religion på grunn av at kristendommen har endret seg i henhold til samfunnsutviklingen. Spesielt i gotikken ble synet på Gud og hans nærvær endret. Han gikk fra å være en seirende himmelkonge med skjold og sverd til å være den lidende Gud vi kjenner den dag i dag. Også synet på den hellige Marias skikkelse ble endret i Gotikken, før hadde hun i ”Oppgave” å være talsmann for de troende, mens Maria-skikkelsen nå har et mer erotisk og sentimentalt innhold. Kirken og staten var to nære konkurrenter, men hadde hver sine oppgaver. Kirken hadde i ”Oppgave” å sørge for sjelens frelse og alt annet religiøst, mens staten skulle opprettholde lov og orden. Etter hvert ønsket kirken slutt på blandingen av politikk og religion. Guds budskap ble formidlet via statuer og ritualer i stedet for gjennom bibelen som vi er vant til i dag. Dette var på grunn av at det bare var en brøkdel av befolkningen som kunne lese på denne tiden. Alle som kunne skrive eller lese jobbet som regel under kirken eller staten.