onsdag 11. november 2009

Det morderne prosjekt

Det moderne proskjekt stammer fra de vestlige traktene. På rundt 1500- tallet var det en gruppe med folk som begynnte å tenke framover i tid og på utvikling. I all hovedsak dreier det moderne prosjekt om å strekke seg fra friheten, fornuften og fremskrittet. Ting som boktrykkerkunsten, vitenskapelige funn og andre ting kan man se på som gevinster fra det moderne prosjekt det man begynnte å tenke på var teknologi og gikk litt mer ifra den religiøse troen som kirken på denne tiden pøste ut.

Det moderne prosjekt førte til at folk ble mer opptatt av virkelige sannheter. Ting som kirken kom med som for eksempel at jorden var sentrum av vårt solsystem og ikke solen og at kirken var guds syn på jorden. Folk fikk noe friere tanker og man begynnte å studere solsystemet og man fant jo da til slutt ut at kirkens meninger om at jorden sto i sentrum ikke var så sant som de skulle ha det til. Samtidig som at det var veldig få som turde å gå imot kirken med teorier som dette på grunn av kirkens makt til å dømme. Gikk man i mot kirken og "Guds ord" risikerte man å bli drept eller bli plassert i lange tider bak lås og slå. Det var en stor skrekk å rette seg opp mot kirken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar