tirsdag 2. februar 2010

Barokken

Barokken var fra ca. 1600 - tallet til 1700 - tallet. Tiden regnes som en epoke innen kunsten i Europa. Kunsten i Europa var veldig preget av den nye tids epoken. Kunsten ble større og mer dramatisk. Man kunne se en endring på alt ifra hus til bilder. Barokk er den dag i dag blitt en egen stilart som man ser igjen på hus og møbler. Hus og møbler ble i stor grad laget for å imponerer. Funksjonen av husene og møblene var ikke like viktig som det kanskje er i dag. Det var på denne tiden mye viktigere at ting var store og virket dyre. Det var viktig at det så ut som at man hadde mye penger. Man brukte i mye større grad penger på ting som fikk familier/personer til å fremstå som vulgære og rike. Den barokkiske stilarten var svært populær i blant annet Norge og andre land i Nord - Europa.