tirsdag 14. april 2009

Haikudikt

Haiku er en gammel tradisjonell japansk diktform. Et haikudikt består av 17 mora, en fonetisk betegnelse som vagt tilsvarer stavelser. Første linje har 5 mora, andre linje har 7 mora, og tredje linje har 5 mora. Vestlige seriøse haikudiktere benytter seg ikke av 5-7-5 stavelser, selv om denne formen er vanlig i tøysehaiku.

Lang og svingete

Glatt, men tørr

Køer i lange baner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar