torsdag 22. april 2010

Den norske språkdebaten på 1800-tallet

Mitt navn er Peter Andreas Munch.

Vi trenger et nytt skriftspråk! Vi er ikke frie fra danmark før vi har et språk vi kan kalle vårt eget. Sist gang vi hadde et eget verdig kriftspråk var i den norrøne tiden. Jeg mener derfor at vi må ha norrønt som fundament for et nytt skiftspråk.

"Og hvor langt bedre er det ikke, at skrive rent enn fordervet dansk, som dog aldri blir norsk?"

Forskningen av dansken, slik som bl.a Wergeland så sterkt ønsker, vil kun føre til et blandingsspråk som er formløst og tilfeldig oppbygd!

Det nye norske språket burde formes etter hvordan vårt tidligere språk var formet, nemlig norrønt. Det germanske språket som krøp mot nord med folkevandringen, ble grunnlagt for vårt tidligere språk og derfor burde vi danne vårt nye språk på grunnlaget av dette


Mitt navn er Knud Knudsen og jeg er språkforsker;

- jeg vil endre det danske skriftspråket litt etter litt, slik at det blir fornorsket. Jeg er en språkreformist. Tanken min er at vårt språk skal bli realisert i praksis.
- Dansken kan ikke avskaffes ved et slag, det må komme gradvis.
- jeg er en skandinavist og jeg vil at det norsk-danske skriftmålet skulle nærme seg svensk
- fundamentet mitt er det landsgyldige talemål og det er ikke så helnorsk som Aasen sitt.
- Ingen nordmann kan greie å vende seg rett om i sitt eget morsmål.
- Jeg mener at det ortofone prinsippet er viktig i det nye norske språket, det skal avspeile talespråket. Jeg hevder at elevene ville lære å skrive fire ganger så raskt med det ortofone prinsippet i språket.

- ”Grådighetens, ikke brå hastens”Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar